Kosten

Tarief

De prijs voor een consult is 85,-. Dit uurtarief houdt een gesprek in van 45 minuten, plus de bijbehorende administratie van 15 minuten.

Betalen

U krijgt een nota thuisgestuurd. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van uw verzekering. Voor een aantal verzekeraars geldt dat u een verwijsbrief van de huisarts nodig heeft om uw kosten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Laat u dus vooraf informeren door uw ziektekostenverzekeraar. Die kan in alle gevallen aangeven hoeveel uur eerstelijns psychologische hulp u vergoed krijgt.

Annulering

Komt u niet op een afspraak zonder dat te melden, of u zegt minder dan 24 uur van tevoren af, dan ontvangt u toch een rekening. Wij berekenen dan het normale uurtarief. Dat geldt ook in het geval van overmacht.

Eerstelijns psychologische hulp in de basisverzekering

De basisverzekering vergoedt maximaal acht behandelingen. Met aanvullende verzekeringen kunt u bij de meeste verzekeraars een aantal extra contactmomenten vergoed krijgen. Curasens heeft geen contracten gesloten met zorgverzekeraars. Toch krijgt u acht sessies vergoed. Neemt u voor meer informatie contact op met uw verzekeraar.

De eigen bijdrage & vergoeding

Voor eerstelijns psychologische hulp moet u een eigen bijdrage betalen. Dat betekent dat u zelf een deel van de kosten betaalt voor een behandeling. Via een aanvullende verzekering is het soms mogelijk (een deel van) deze eigen bijdrage terug te krijgen. Dat kan soms naast vergoeding voor de eventuele extra zittingen. Bekijkt u daarom goed uw polisvoorwaarden. U vindt daar ook de hoogte van uw eigen bijdrage. Op www.polisvoorwaardenonline.nl vindt u de polisvoorwaarden van alle zorgverzekeraars op een rij. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Curasens Background