Over ons

Waarom Curasens

Wie ben ik

"Mijn naam is Elke Volmer (1972). Samen met mijn man heb ik twee kinderen. Na afronding van de PABO begon ik aan de studie pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mijn afstudeerrichting was opvoeding- en gedragsproblemen. In 1997 nam ik mijn diploma in ontvangst en ging ik werken als orthopedagoog. Ik hield mij voornamelijk bezig met onderzoek in opdracht van de Jeugdreclassering en de Raad van de Kinderbescherming. Daarnaast gaf ik Remedial Teaching en huiswerkbegeleiding.

Vervolgens werkte ik een aantal jaren als leerkracht op een cluster IV school voor kinderen met gedragsproblemen. Samen met collega's bood ik onderwijs en begeleiding aan jongens tussen 12 en 18 jaar. Aansluitend kreeg ik de kans om een observatiegroep op te zetten. In die groep zaten kinderen vanaf 12 jaar waarmee het binnen het voortgezet onderwijs mis was gegaan of dreigde mis te gaan. Ik nam intelligentieonderzoeken af, richtte lesaanbod in op sterke en zwakke kanten van de leerling, observeerde gericht, bracht schooladviezen uit, voerde kindgesprekken en zat ik bij hulpverlening aan tafel. Bovendien onderhield ik intensief contact met ouders en verzorgers, waarbij vervolgtrajecten en opvoedingsproblemen centraal stonden.

Daarna ging ik aan het werk als orthopedagoog op een cluster IV school gedragsstoornissen in combinatie met psychiatrie. Daar zaten kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar. Ik werkte samen met onder meer ouders, interne begeleiders, leerkrachten, zorgteams, scholen, samenwerkingsverbanden en een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek. Ik stelde plannen op, voerde ze uit en coördineerde ze. Daarmee hielpen wij het kind en zijn/haar ouders of verzorgers erachter te komen wie het kind is en wat het wil, wat daarvoor nodig is, het stellen van doelen en het bespreken van genomen acties om deze te bereiken. In januari 2008 begon ik aan de opleiding GZ, die ik in maart 2010 met een diploma heb afgerond.

Naast dit alles heb ik veel ervaring opgedaan in (handelingsgerichte) diagnostiek, ouder- en kindgesprekken, multidisciplinair overleg in procesmatige zin en ad-hoc situaties (crisis). Zo heb ik veel kennis opgedaan en geleerd van verschillende soorten problemen bij kinderen en jeugd. En weet ik welke (praktische) problemen kunnen komen kijken bij de opvoeding en begeleiding."

Curasens Background