Werkwijze

Aanmelding

U kunt uw kind persoonlijk aanmelden. Dat doet u op eigen initiatief of op advies van anderen. Aanmelden kan per telefoon of via het aanmeldingsformulier. Over het algemeen kan de begeleiding al snel na aanmelding starten. Iedereen kan zich bij Curasens aanmelden. Voor eventuele (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar heeft u vaak wel een verwijzing van uw huisarts nodig. Kijkt u daarom vóór aanmelding na of u verzekerd bent voor kosten voor eerstelijns psychologische hulp. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar voor meer informatie. Zie ook: Kosten

Werkwijze

Na aanmelding krijgen u en uw kind een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek staan de klacht en de hulpvraag centraal. Afhankelijk daarvan kijken we of verder diagnostisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is. Onder diagnostisch onderzoek verstaan we bijvoorbeeld intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek. Ook ontwikkelingsanamnese en/of gezinsonderzoek behoort tot de mogelijkheden. Daarbij vindt thuis, op school en/of in de vrije tijd observatie van uw kind plaats. Na het onderzoek volgt een adviesgesprek. Tijdens dat gesprek bespreken we samen de onderzoeksresultaten. Als het nodig is, volgt een uitleg over de gestelde diagnose en/of kunnen we praktische tips en adviezen geven. Bijvoorbeeld hoe uw kind kan omgaan met zichzelf of over de aanpak van het (probleem)gedrag van uw zoon of dochter.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen/jongeren van 4 tot en met 16 jaar. Zij hebben te kampen met psychische problemen. Denk bijvoorbeeld aan problemen in het denken, aandachtsproblemen, problemen in het contact, angsten, leer- of gedragsproblemen.

Diensten

U heeft keuze uit verschillende vormen van dienstverlening die Curasens biedt. Tot de mogelijkheden behoren onder meer:

• diagnostiek
• indicatiestelling
• begeleiding
• behandeling
• advisering (scholen, PCL, ZIT en samenwerkingsverbanden)
• voorlichting

Curasens Background